Jdi na obsah Jdi na menu
 


Streetball:Obrazek
obrázky nalezete ve fotoalbum

PRAVIDLA:  

Všeobecně se vychází z herní části pravidel basketbalu platných od 1. 9. 2000. S těmito výjimkami a upřesněními. (Aktuální pravidla basketbalu naleznetu např. na adrese

I. Hraje se na jeden koš. Za tým hrají 3 hráči, ostatní jsou náhradníky. (viz. bod XIII.).

II. Hraje se na 20 min. hrubého času. Začátky utkání po půl hodinách dle platného rozpisu na http://psl.czech-streetball.cz/.

III. V případě nerozhodného výsledku střílí tři hráči z každého družstva po jednom trestném hodu dle pokynů pozorovatele. V případě shodného počtu vstřelených košů střílí již jen jeden hráč z obou družstev po jednom hodu do rozhodnutí.

IV. Každé družstvo má k dispozici jeden oddechový čas o max. délce 30 sec., při němž čas stále běží. Oddechový čas je možno čerpat kdykoliv během hrací doby při držení míče, mimo poslední minuty.

V. Družstvu je poskytnuto nejméně 5 min. na rozcvičení společně se soupeřem. Důrazně se doporučuje včasné a řádné rozcvičení, aby se zabránilo případným zraněním.

VI. Na začátku utkání má míč v držení ten tým, který je v dle rozpisu označen jako „domácí“.

VII. Hra začíná podáním míče útočícímu týmu soupeřem (tzv. check míče). Stejně tak po každé změně v držení míče, při které je přerušena hra! Týmy jsou povinny respektovat pravidlo o zdržování a snažit se zahájit hru bez zbytečných odkladů.

VIII. Po každé změně vlastníka míče musí družstvo míč dopravit za čáru 6,25m jinak koš, který následuje nebude uznán a míč bude poskytnut soupeři. Při změně v držení míče spojeném s přerušením hry tzn. např.po autu nebo faulu se nevhazuje zpoza nejbližší pomezní čáry, ale hra začíná z klidu. To znamená dopravením míče za čáru 6,25m a podáním ho bránícím týmem týmu útočícímu. Opět je třeba respektovat pravidlo o zdržování.

IX. Každý koš z pole má hodnotu 1 bodu, koš dosažený ze vzdálenosti větší než 6,25m má hodnotu 2 bodů – skóre se počítá u stolku zapisovatele, kde je zobrazeno aktuální skóre. Pozorovatel u stolku má zároveň technický zápis z utkání.

X. Ve sporných situacích je jediným zástupcem družstva jeho kapitán.

XI. Hráči ani pozorovatel nemají právo měnit pravidla.Ve všech sporných situacích je rozhodující názor pozorovatele. Případné protesty řeší s konečnou platností na místě zástupce ligy.

XII. Fauly hlásí faulovaný. Ve sporných situacích rozhoduje pozorovatel.

XIII. Při každém přestupku nebo chybě (faulu) je míč dopraven za čáru 6,25m a podán útočícímu týmu. Pokud je hráč faulován při střelbě a je dosaženo koše, koš platí a faulovaný tým zůstává u míče.

XIV. Střídání je povoleno, když je míč „mrtvý“ (v klidu), a to bez rozlišení, které družstvo dostane míč k dispozici.

XV. Při úmyslném neodůvodněném zdržování je proti družstvu nařízen oddechový čas. Pokud jej již družstvo nemá nebo zdržuje opakovaně, střílí soupeř jeden trestný hod z čáry 5,8m v hodnotě 1 bod. Speciálním případem je zdržování v závěru zápasu (tzn. zejména během poslední minuty). Zde může nařídit pozorovatel střelbu trestného hodu až po skončení utkání, aby se předešlo ještě většímu zdržování ve hře.

XVI. Pokud se hráč dopustí výrazně nesportovní chyby, hází soupeř jeden trestný hod z čáry 5,8m. (Jedná-li se o zvláště hrubý přestupek proti pravidlům, fyzické či velmi hrubé slovní napadení pořadatelů, hráčů či diváků, soupeř hází jeden trestný hod a provinilec je diskvalifikován do konce utkání. O dalším postupu rozhodne pozorovatel, hlavní rozhodčí a hlavní pořadatel.).

XVII. Pozorovatel má při neshodách právo rozhodnout, pokud rozhodnout nemůže, pak se losuje.

XVIII. Všichni hráči (muži i ženy), hrají s míčem velikosti 7.